• Fast data

Fast data

Snabbt, enkelt och säkert med fast data

Få all kommunikation i ett datanät och tillgång till internet via fast fiber. Utrustningen kan förvaras i våra serverhallar.

Fast data
Datanät
Dela
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Maila
 • Skriv ut
 • All kommunikation i ett nät

  Med Telenors datanätstjänst Nordic Connect sker all kommunikation mellan kontor och kollegor i ett säkert och privat nät. Det är en komplett och flexibel lösning för data-, tal-, video- och molntjänster med garanterad prestanda i hela Sverige och Norden.

  Säkert och kostnadseffektivt

  Nordic Connect är ett av de mest säkra och flexibla nätverk av fast bredband som ditt företag kan ha. Du får ett riktigt multiservicenät med distansarbetstjänster och brandväggstjänster inom samma lösning. Med all kommunikation i samma nätverk minskar kostnaderna, exempelvis tack vare färre anslutningar till kontoren, centralisering av infrastruktur och applikationer samt förutsägbara underhållskostnader. Allt driftas och övervakas av Telenor och möjliggör att ni på ett säkert sätt kan knyta samman alla medarbetare oavsett var de befinner sig.

  pdf-icon Produktblad Nordic Connect IP-VPN Företagsnät

Internet
 • Snabb och säker tillgång till Internet

  Med Internet Connect har ditt företag tillgång till en egen fast internetanslutning via fiber eller koppar. Det är ett kostnadseffektivt och tryggt sätt att få en fast anslutning.

  Lösning efter behov

  Oavsett om ni främst använder nätet för surf eller om ni har egna servrar och krävande applikationer på nätverket kan vi leverera en lösning som passar. Internet Connect finns i olika utföranden baserat på behov av bandbredd samt tillgänglighet och kan levereras i hela Sverige.

 • Funktioner som förändrar

  För att ni snabbt ska komma igång med er internetaccess levererar vi Internet Connect med grundläggande funktioner, exempelvis en IP-ansökan och sekundär DNS för en domän. Saknar företaget en egen SMTP-server kan ni använda vår. Till Internet Connect erbjuder vi även andra tjänster som förenklar er kommunikation. 

  Läs mer om Internet Connect här:

  pdf-icon Produktblad Internet Connect

Colocation
 • Er utrustning i vår skyddade serverhall

  Med Telenor Colocation placerar ni företagets kommunikations- och datautrustning hos oss och slipper därmed kostnader som en egen datahall ger. Tillsammans med Telenors nättjänster ger Colocation en säker helhetslösning för kommunikation.

  Säkerhet

  Våra serverhallar garanterar säkerhet, kyla, skyddad kraft samt omfattande brand- och skalskydd. Er utrustning har med andra ord optimala förutsättningar för att leverera data till era kunder. Våra serverhallar finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

  Grundpaketet

  Med i grundpaketet av Colocation ingår placering i en säker serverhall med låsbart skåp/rack. Hallen har självklart en stabil strömförsörjning och bevakning dygnet runt av säkerhetsklassad personal. Ni får ett komplett datorcenter där era servrar är anslutna till ett av Nordens modernaste kommunikationsnät, som i sin tur är kopplat till nationella och internationella operatörer.

  Läs mer om Colocation här:

  pdf-icon Produktblad Telenor Colocation

Tilläggstjänster
 • Datatjänster

  Tilläggsfunktioner till Telenors datanättjänst Nordic Connect. Med dessa tjänster kan du få en kommunikationslösning som passar just din verksamhet och som kan hjälpa dig sänka dina kostnader.

Internet Firewall
 • Internet Firewall - effektivt skydd utan dyr investering

  En paketlösning på både brandvägg och internetaccess som skyddar ert IP-VPN. Komplettera er Nordic Connect-lösning med brandvägg och Internet-access i ett.

  Skär ner på kostnaden, inte säkerheten

  Idag ställs allt större krav på skydd mot intrång via Internet. Detta har blivit en skenande kostnad för många företag, det krävs specifik kompetens för att hantera drift och underhåll av säkerhetsplattformar. Samtidigt som man vill skydda sig har kraven på tillgänglighet blivit allt högre. Med Internet Firewall får du ett effektivt skydd utan att behöva investera i dyr kompetens och utrustning.

  Paketlösning

  Med Internet Firewall får ni en paketlösning med både brandvägg och Internet-access. Tjänsten realiseras centralt hos Telenor, ni definierar vilka kontor som ska ha åtkomst till Internet och vilket regelverk som ska gälla. Eftersom tjänsten är så kallat "nätcentrisk" skapas inte någon flaskhals på en enskild kontorsanslutning. Dessutom kan Internetkapaciteten enkelt uppgraderas när behoven ökar.

M2M
 • M2M - kommunikation utan prat

  Maskin-till-maskin-kommunikation är ett snabbväxande område. Bara i Europa finns det flera miljarder maskiner som kan kopplas samman över trådlösa eller fasta nät.

  Den här utvecklingen drivs i viss utsträckning av marknadens bestämmelser, men de största drivkrafterna är nya affärsmöjligheter, förbättrad effektivitet och minskade kostnader.

  Telenors M2M-tjänster är utvecklade för långsiktiga och storskaliga utrullningar på internationell och nationell nivå. Oavsett vilket syfte du har så behöver du en pålitlig och erfaren partner som kan lösa ditt företags kommunikationsbehov.

  Här kan du läsa mer om M2M

Managed Mobile
 • Managed Mobile - permanent eller tillfällig lösning

  Vår flexibla lösning för flexibla kunder. Komplettera er Nordic Connect-lösning med mobil anslutning till datanätet.

  Managed Mobile fungerar precis som en fast anslutning till datanätet men använder Telenors mobilnät som bärare istället för en koppar- eller fiberförbindelse. Det passar perfekt för dig som ska öppna nytt kontor eller tillfällig butik. Kontoret eller butiken ansluts till företagets IP-VPN och gemensamma affärsapplikationer. 

  Managed Mobile kan användas som permanent förbindelse om fast infrastruktur saknas eller som temporär lösning under en begränsad tid. Oavsett så kan du använda routern på annan plats sedan. Det enda som krävs är mobil täckning.

Mobile Backup och Mobile Redundant
 • Mobile Backup och Mobile Redundant - säkrar uppkopplingen

  Komplettera er Nordic Connect-lösning med automatisk back-up av IP-VPN via mobilnätet. En reservväg ger ert företag en extra trygghet.

  Med vår kostnadseffektiva tjänst slipper företaget att ha ytterligare en fast förbindelse då tillgängligheten för företagets IP-VPN säkerställs med backup via mobilnätet. Eftersom tjänsten inte går över internet utan är mobilbaserad så är den lika säker som den fasta förbindelsen. Mobile Backup sköter kommunikationen tills avbrottet är identifierat och avhjälpt på den ordinarie anslutningen. På så sätt upprätthålls en automatisk dataförbindelse via 4G-nätet om något inträffar. Genom att investera i driftsäkerhet undviker du förlorad omsättning och att få missnöjda kunder. Redan efter ett kortare avbrott kan investeringen vara intjänad.

  Mobile Backup erbjuds som tillägg för fasta anslutningar med lite lägre bandbredd. Routern som placeras på företaget hanterar både den fasta och mobila anslutningen och tar minimalt med utrymme.

  Mobile Redundant erbjuds som tillägg för fasta anslutningar med högre bandbredd. På företaget placeras separata routrar för den fasta anslutningen och den mobila anslutningen. Separata routrar ger ytterligare säkerhet och flexibilitet vid installation.

  Du behöver inte fundera över extra avgifter. Vi erbjuder fast månadsavgift så att du alltid har kostnadskontroll oavsett hur mycket den mobila reservvägen utnyttjas.

Mobile Gateway
 • Mobile Gateway - integrerar två världar

  Perfekt för distansarbetslösningar

  Mobile Gateway kopplar samman det fasta och mobila Telenornätet. Allt du behöver är en Nordic Connect-anslutning till kontoret eller ert datacenter och ett mobildataabonnemang för att ansluta till Nordic Conncet-nätet. Telenor anpassar sedan denna kundunika konfiguration. Det här är en optimal tjänst för distansarbetslösningar och även vid datainsamling från mobila terminaler, som ofta görs vid Telematiklösningar. 

  Tidsbesparande och enkelt att använda

  Varje mobil enhet på företaget har kundunik APN (Access Point Name) som konfigureras på SIM-kortet och utgör identiteten på företagsnätet. På så sätt behöver inte ert företags IT-avdelning lägga tid på att uppdatera klienter, användaren slipper därmed också de uppkopplingsproblem som ofta uppstår vid dessa tillfällen. Tjänsten gör det möjligt för er att enkelt lägga till och ta bort mobila användare på nätverket.

Multi VPN
 • Multi VPN - fler nät i nätet

  Ger er möjlighet att segmentera ert VPN (Virtual Private Network) logiskt över en och samma fysiska anslutning. Komplettera er Nordic Connect-lösning med flera nät i nätet.

  Ett företag kan i många fall vilja skilja på olika verksamheter som utveckling och administration eller skapa egna nät för speciella applikationer som exempelvis IP telefoni. Till de olika logiska näten kan alla, eller ett visst antal, anslutningar ingå.

Netcentric Firewall
 • Netcentric Firewall - när du vill koppla ihop VPN med andra tjänsteleverantörer

  Ger er möjlighet att koppla ihop logiskt åtskilda VPN och skapa ett brandväggsregelverk mellan dem. Komplettera er Nordic Connect-lösning med brandväggsskydd mellan olika VPN.

  Om du vill säkra upp åtkomst mellan olika VPN är tjänsten Netcentric Firewall det verktyg du behöver. Tjänsten möjliggör ihopkoppling av logiskt åtskilda VPN och att det skapas ett brandväggsregelverk mellan dem. Netcentric Firewall är en alldeles utmärkt tjänst när du exempelvis vill koppla ihop ditt VPN med andra tjänsteleverantörer – driftpartners, partners för betalkortstransaktioner o.s.v – som är anslutna till Telenor.

Outoffice Internet/Signature
 • Outoffice Internet/Signature - lättanvänd lösning med högsta säkerhet

  Ge säker åtkomst till olika resurser i företagets IP-VPN för partners eller anställda. Komplettera er Nordic Connect-lösning med en säker distansarbetslösning.

  Krypterad anslutning

  Med Outoffice Internet/Signature kan era medarbetare ansluta till ert IP-VPN (Nordic Connect) med en krypterad förbindelse över Internet. En klient-programvara installeras på Laptop/PC och kan därefter etablera en krypterad anslutning över Internet.

  Outoffice Signature

  Med Outoffice Signature får alla användare tillgång till högsta säkerhet genom engångslösenord. Utdelning av dessa sker enkelt via mobiltelefon och SMS – användaren behöver alltså inte hålla reda på någon extra liten dosa för det. Administration av samtliga användare sker enkelt via ett webbgränssnitt. Och du kan sätta upp ett specifikt gruppregelverk för alla Outoffice-användare.

Priority (QoS)
 • Priority (QoS) - nyttja nätet kostnadseffektivt

  Vissa typer av applikationer ställer olika krav på kommunikationslösningen. Komplettera er Nordic Connect-lösning med QoS för att hantera olika applikationer optimalt.

  Telenors nät är baserat på MPLS teknik och kan utefter era behov prioritera trafik. IP-telefonitrafik, videokonferenser, streaming, affärskritiska applikationer etc. I och med att ni kan nyttja nätet för både klassisk data trafik och IP-telefoni ger det er stora möjligheter att göra kostnadsbesparingar, en access för all er kommunikation istället för olika abonnemang för telefoni, betalkortstransaktioner och larm.

Redundans/SLA
 • Redundans/SLA - basera hela verksamheten på kommunikation

  Ger möjlighet att välja olika nivåer på tillgänglighetsgarantier för att passa de krav och behov ditt företag har. Komplettera er Nordic Connect-lösning med utökat SLA och redundanta anslutningar.

  Kommunikation blir en allt mer kritisk komponent i alla verksamheter. Många organisationer är helt beroende av att deras kommunikationsplattform fungerar, hela vägen från minsta koppartråd till affärskritiska affärssystem. 

  Du väljer nivån

  Telenor har därför tagit fram möjligheten att välja olika nivåer på SLA och tillgänglighetsgarantier, allt för att passa de krav och behov olika verksamheter ställer på den underliggande kommunikationen. För de kontor som kräver den högsta tillgängligheten kan vi realisera redundanta lösningar där vi drar fram dubbla förbindelser.

Vi kontaktar dig - Telenor Företag

Kontakta företagssäljare

Önskar du personlig rådgivning för ditt företag?
Ring oss, besök butik eller lämna dina uppgifter
i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

0200-15 90 88

Hitta butik

Kontakta mig

Vi kontaktar dig - Telenor Företag

Kontakta säljare

Önskar du personlig rådgivning för ditt
företag? Ring oss, besök butik eller fyll i
dina uppgifter i vårt kontaktformulär så
hör vi av oss.

0200-15 90 88

Hitta butik

Kontakta mig

 • Hittar du det du letar efter?
 • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
 • Stäng