•  
 • Telefonitjänster

  Telenors telefonitjänster gör företagstelefonen till mer än bara en telefon. Med hjälp av dessa tjänster blir telefonen ett verktyg för att underlätta vardagen på företaget.

  Dela på inkommande samtal med tjänsten Gruppnummer, på så vis ökar ni servicegraden på ert företag då kund kopplas ihop med rätt person direkt. Läs mer om denna tjänst och andra telefonitjänster här.

118 228 – Telenor Nummerupplysning

Telenor Nummerupplysning – alla nummer på tre nummer

Vi har olika lösningar för dig som vill ta reda på kontaktinformation, både utomlands och i Sverige. Välj bland tre nummerupplysningstjänster utifrån dina behov.

0200 Frisamtal

0200 Frisamtal – bjud den som ringer på samtalet

Ditt företag står för samtalskostnaden med 0200 som riktnummer.

Låt ditt företag stå för kostnaden för alla som ringer till er. Det visar på service och att ditt företag gärna vill prata med den som ringer. Tjänsten passar även om din verksamhet finns på flera orter eftersom du får 0200 som riktnummer.

Du behöver inte investera i ny program- eller hårdvara eftersom 0200 Frisamtal är en tjänst som redan finns i Telenors nät. Grundpaketet innehåller ett 0200-nummer till ett svarsställe och du bestämmer själv vilket. Utan extra kostnad ingår även en spärr mot mobilsamtal. Alla typer av företagsväxlar och separata abonnemang kan ta emot 0200-samtal.

Tilläggstjänster

Guldnummer

Ett nummer med enkel ”melodi”, ofta med siffermässig regelbundenhet.

Tillkommande svarsställe

I grundtjänsten ingår ett svarsställe och kan kompletteras med flera svarsställen. Till exempel kontor eller telefonnummer ur en nummerserie eller ur andra operatörers serier.

Vidarekopplingskedja

Koppla vidare samtalet till olika svarsställen i upp till sex steg. Till exempel vid upptaget, ej svar och så vidare.

Tidsstyrning

Dirigera samtalen till olika svarsställen beroende på veckodag och tidpunkt.

Geografisk styrning

Detaljerad information som kan hjälpa dig att optimera personalbehoven.

Laststyrning

Fördela samtalen procentuellt mellan olika svarsställen.

Styrning via webb

Med Styrning 0200 Frisamtal kan du kontrollera och dirigera om samtalen som kommer in till olika svarsställen, fungerar var du än befinner dig.

Statistik som optimerar

Med Statistik 0200 Frisamtal får du detaljerad information som till exempel kan hjälpa dig att optimera personalbehoven. Statistiken når du via webben, den är skyddad via kryptering så att den är oåtkomlig för obehöriga.

Kom igång

Ring vår Kundservice Företag på 020-222 222. Vi har öppet dygnet runt, året om.

Läs mer

077 Nationellt Nummer

077 Nationellt Nummer – med flexibla tilläggstjänster

Ett gemensamt riktnummer – 077 gör det lättare för dina kunder och leverantörer.

Med 077 Nationellt Nummer får du ett geografiskt neutralt telefonnummer som är lättare att komma ihåg. Vilket är bra om du har kunder och leverantörer som är utspridda över landet och i behov av service. Tjänsten kräver ingen hårdvara och är helt nätbaserad.

I grundpaketet ingår ett 077-nummer och ett fördefinierat svarsställe, som kan utökas efter behov Både företagsväxlar och separata abonnemang kan användas som svarsställe för inkommande 077-samtal. Är ditt svarsställe ett fastnätsnummer i Telenors nät tillkommer inga samtalskostnader.

Tilläggstjänster

Guldnummer

Ett nummer med enkel ”melodi”, ofta med siffermässig regelbundenhet.

Tillkommande

I grundtjänsten ingår ett svarsställe och kan kompletteras med flera svarsställen. Till exempel kontor eller telefonnummer ur en nummerserie eller ur andra operatörers serier.

Vidarekoppling

Koppla vidare samtalet till olika svarsställen i en vidarekopplingskedja med upp till sex steg. Vidarekoppling kan ske när svarstället är upptaget, stängt eller ej svar inom förbestämd tid.

Tidsstyrning

Dirigera samtalen till olika svarsställen beroende på veckodag och tidpunkt.

Geografisk styrning

Dirigera samtal till olika svarsställen beroende på geografiskt ursprung.

Laststyrning

Fördela samtalen procentuellt mellan olika svarsställen.

Styrning via webb

Med Styrning 077 Nationellt Nummer kan du kontrollera och dirigera om samtalen som kommer in till olika svarsställen, fungerar var du än befinner dig.

Statistik som optimerar

Med Statistik 077 Nationellt Nummer får du detaljerad information som till exempel kan hjälpa dig att optimera personalbehoven. Statistiken når du via webben, den är skyddad via kryptering så att den är oåtkomlig för obehöriga.

Kom igång

Ring vår Kundservice Företag på 020-222 222. Vi har öppet dygnet runt, året om.

Läs mer

DebViewer

DebViewer – flexibel kostnadsredovisning

Få full koll på företagets telefonikostnader med webbtjänsten DebViewer.

Du kan sammanställa kostnader och samtalsstatistik på ett flexibelt sätt med DebViewer. Samtalskostnaderna hamnar på rätt avdelning eller grupp och det ger dig underlag till interndebitering mellan till exempel moder- och dotterbolag.

Inga dyra investeringar

Tjänsten finns i vårt nät, så du slipper investera i egna system för kostnadsredovisning eller programvarulicenser för företagsväxeln.

Kom igång

Kontakta Kundservice på 222 från mobilen eller ring 020-222 222 från annan telefon.

Fastnätsnummer

Fastnätsnummer – styr alla samtal till mobilen

Kunderna ringer upp på fasta numret, ni svarar i mobilen.

Med Fastnätsnummer kan företagets kunder och kontakter ringa både på era mobilnummer och fasta nummer – ni svarar alltid i mobilen. Ni har kvar företagets vanliga fastnätsnummer som visar er lokala anknytning, men är alltid mobila. Har företaget inga fastnätsnummer idag får ni nya av oss.

En fördel med att ha två nummer är att era medarbetare kan välja att tillfälligt vidarekoppla det ena numret till röstbrevlådan, till exempel det fasta numret. Då vidarekopplas de samtalen, medan samtal till mobilnumret når fram som vanligt. Bra för dem som alltid vill vara nåbara för utvalda personer. Ni ringer bara kortnummer 880 för att styra vart samtalen ska gå.

Utökad nummervisning ingår

I tjänsten Fastnätsnummer ingår även Utökad nummervisning. Med Utökad nummervisning kan era medarbetare välja vilket nummer som ska visas när de ringer.

Kom igång

Beställ Fastnätsnummer genom att ringa Kundservice på 222 från mobilen eller 020–222 222 från annan telefon.

Gruppnummer

Gruppnummer – dela på inkommande samtal

Styr samtalen efter bemanning och kompetens med en flexibel lösning som du administrerar själv.

Med Gruppnummer kan ni vara flera som svarar på företagets inkommande samtal. Kunder och andra ringer er på ett telefonnummer och samtalen kopplas automatiskt till alla medlemmar i gruppen.

Tjänsten gör det möjligt att styra samtalen efter bemanning och kompetens – passar utmärkt för säljteam och supportgrupper. Du kan också välja att samtalen ska styras ut till övriga i gruppen först när den sökta personen inte svarar.

Att komma igång är enkelt. Tjänsten levereras med det fasta nummer ni valt ut och du administrerar smidigt Gruppnummer på en webbsida. Där bestämmer du kötid, öppettider och vilka personer som ska ingå i gruppen. Som medlem i ett gruppnummer kan medarbetaren befinna sig överallt, även utomlands. Det räcker att vara tillgänglig på mobiltelefonen.

Utöka med flera Gruppnummer

Ni kan ha flera Gruppnummer till företaget om ni behöver det. Varje grupp kan ha upp till 20 medlemmar och en person kan vara med i flera grupper samtidigt.

Kom igång

För att komma igång med Gruppnummer, ring Kundservice på 222 från mobilen eller 020-222 222 från annan telefon.

Inkommande statistik

Inkommande statistik – analysera företagets telefontrafik

Effektivisera, förenkla och förbättra din verksamhet med rätt underlag.

Tjänsten Inkommande Statistik finns i vårt nät och du får informationen direkt i din dator via internet. Du kan välja att bryta ner statistiken till enskild anknytning eller att göra analyser på specifika grupper eller på hel nummerserie. Du kan ensam administrera en hel koncern med geografiskt åtskilda enheter och flera olika nummerserier.

Enkel lösning

Du behöver inte investera i några program eller i ytterligare utrustning till din befintliga telefonväxel. Eftersom tjänsten ligger i vårt nät fungerar den helt oberoende av vilken växel du har. Låt den här statistiktjänsten effektivisera, förenkla och förbättra din verksamhet.

Kom igång

Kontakta Kundservice på 222 från mobilen eller ring 020-222 222 från annan telefon.

Intern Telenor

Intern Telenor – lägre kostnader med internprissättning

Minska företagets interna samtalskostnader med Intern Telenor.

Om ditt företag har både fast- och mobiltelefoni hos Telenor kan ni även få Intern Telenor för internprissättning. Tjänsten innebär att alla samtal som rings via anknytningarna i företagets växel till de anställdas mobiler "öronmärks" och prissätts enligt en speciell förmånlig taxa.

Därigenom blir det också lägre kostnader när den enskilde medarbetaren vidarekopplar sin fasta telefon på företaget till sin mobil.

Kom igång

Ring Kundservice på 222 från mobilen eller 020-222 222 från annan telefon.

Riksaccess

Riksaccess – behåll dina lokala nummerserier

Koppla fler nummerserier till samma access.

I takt med utvecklingen av ett mobilt arbetssätt blir det allt vanligare med centraliserade växellösningar för hantering av fasta och mobila anknytningar. För att få god ekonomi i dessa lösningar finns behov av att minimera antalet anslutningar mot operatören.

Detta har tidigare krävt att företag gjort avsteg i användningen av nummerserier. Det är två delar som tidigare ställt till med bekymmer: dels inkommande samtal som måste styras rätt och dels utgående samtal som måste märkas med korrekt A-nummer.

Så här fungerar Riksaccess

Med Riksaccess kan du koppla fler nummerserier, oavsett riktnummerområde, till samma access. Det innebär att användarna kan behålla sina lokala nummerserier trots att en centraliserad växellösning implementeras. Med tjänsten får du inkommande samtal på dina nummerserier styrda till er access och utgående samtal får korrekt A-nummervisning.

Kom igång

Kontakta Kundservice på 222 från mobilen eller ring 020-222 222 från annan telefon.

Telenor Koppla Samtal

Telenor Koppla Samtal – gratis applikation för smartphones

Koppla över pågående samtal direkt i telefonen.

Telenor Koppla Samtal är en gratis applikation för smartphones som gör det enkelt att koppla över pågående samtal till en kollega eller annan person. Ni håller en hög servicenivå när den som ringer inte behöver ringa ett nytt samtal för att nå rätt person.

Så här fungerar Telenor Koppla Samtal

När du svarat på ett samtal och vill koppla det vidare öppnar du applikationen Telenor Koppla Samtal. Där väljer du vem du vill koppla samtalet till via telefonens kontaktlista, dina senast kopplade samtal eller genom att slå in ett nummer via knappsatsen.

Du kan välja att koppla samtalet innan svar eller när personen har svarat. Om den uppringda personen inte kan svara kan du återgå till det första samtalet som är parkerat.

För dig som använder iOS 7

Koppla Samtal appen är inte tillgänglig för dig som använder Apples nya operativsystem iOS 7.

Kom igång

För att ladda ner och komma igång direkt med Telenor Koppla Samtal gå till vår Kundservice

Du måste ha tjänsten Överflyttning eller Telenor One med tjänstepaketet Samtalshantering på ditt abonnemang för att kunna använda Telenor Koppla Samtal.

Vidarekoppling med webbaccess

Vidarekoppling med webbaccess – gör ditt företag nåbart i alla lägen

Vidarekoppla dina nummer och nummerserier enkelt via internet.

Eftersom vidarekopplingen sker i Telenors nät behöver du inte ha tillgång till en telefon eller din växel utan bara till internet. Det underlättar när medarbetare reser eller distansarbetar. Samtidigt blir ditt företag nåbart i alla lägen – även om växeln går ner vid strömavbrott och liknande händelser.

Administratören kan via webben skapa grupper av anknytningar och enkelt vidarekoppla dessa, eller hela nummerserier, till valfritt nummer. Det innebär att en person kan administrera tjänsten för flera kontor från ett enda ställe.

Alltid nåbar

Går växeln ner av olika skäl som till exempel hårdvarukrasch, strömavbrott eller avgrävd telekabel, kan du snabbt styra om alla samtal till nya svarsställen. Tjänsten förenklar inte bara för distansarbetande personal utan gör ditt företag nåbart i alla lägen.

Frigör samtalskanaler i växeln

Är ni många på företaget som vidarekopplar telefonerna till externa telefonnummer t ex mobiltelefoner kan ni, utan att tänka på det, i värsta fall blockera hela växeln för in- och utgående trafik. Vidarekoppling med webbaccess eliminerar detta problem helt, eftersom vidarekopplingen sker redan ute i Telenors nät, dvs innan samtalet når företagsväxeln.

Kom igång

Kontakta Kundservice på 222 från mobilen eller ring 020-222 222 från annan telefon.

 • Hittar du det du letar efter?
 • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
 • Stäng

Vi kontaktar dig!

 • Låt våra företagsexperter ge dig skräddarsydda råd!
 • Vi kontaktar dig!

Kontakta företagssäljare

  • Ring oss
 • Är du intresserad, och vill komma i kontakt med en av våra Företagssäljare. Ring 0200–15 90 02.

Administrera

 • Logga in och få överblick över företagets tjänster.
 • Självbetjäning