Med hjälp av Telenor blir den svenska kyrkan digital.

Så blir Svenska Kyrkan digital

För Svenska Kyrkan är det viktigt att finnas där människorna finns. Därför anammar kyrkan allt mer den digitala världen.

Hos Svenska Kyrkans samfällighet i Malmö arbetar 500 personer med att sköta om de dagliga arbetsuppgifterna och stötta människor som söker sig till dem. Eftersom allt fler väljer att bygga liv som inte bara sträcker sig ut i den verkliga världen, utan liv som allt mer integreras med internet och mobiltelefonen, måste även kyrkans anställda ta till sig ny teknik och finnas till för de som behöver dem även i den virtuella världen.

Hemsida och appar

Svenska Kyrkan har bland annat skapat appar för mobiltelefonen och en interaktiv hemsida dit den som vill be kan vända sig. Apparna kan de anställda använda i sitt dagliga arbete och rekommendera till besökare. 

För att det ska vara möjligt att ha en digital närvaro gäller det att ha en stabil och välfungerande mobil telefonilösning med bra mobiltelefoner. 

Administrativa vinster

Men det visade sig att bytet inte bara blev en ekonomisk vinst, utan att lösningen även fungerade utmärkt i det dagliga arbetet. 

– Växeln är mer portabelt och lättanvändlig. Dessutom var det skönt att det gick så smidigt att byta ut de mobila abonnemangen, säger Milan Obradovic. 

Hög kvalitet och kostnadseffektivisering

Samtidigt är personalen nöjd eftersom kostnadseffektiviseringen inte inneburit några brister i kvaliteten. 

– Vi är cirka 500 användare i Malmö Samfällighet och vi har faktiskt inte upplevt några nackdelar med systemet. Det fungerar överhuvudtaget väldigt bra, säger Marie-Louise Persson. 

Nästa steg för Svenska Kyrkan i Malmö blir att fatta beslut kring två lokala appar, en informationsapp för konfirmander och en informationsapp om Svenska Kyrkans verksamhet där församlingar kan välja om de vill vara med och synas eller ej. 

Publicerat: 2012-03-05

Så blev det möjligt

Situation 
Svenska Kyrkans samfällighet i Malmö var ute efter en stabil och kostnadseffektiv kommunikationslösning för sina anställda. 

Möjlighet 
Växeltelefonisystemet Telenor One gör att alla medarbetare kan nås oavsett var de befinner sig och således kan de anställda vara där de gör mest nytta.

Effekt 
Malmö Samfällighet sparade 1,2 miljoner kronor på att välja Telenor One och har samtidigt fått ett mer lätthanterligt och portabelt system som alla är nöjda med.

Telenor One

Den nätbaserade kommunikationslösningen Telenor One ersätter den fasta växeln genom att ge växelfunktioner i mobiltelefonen. Välj mellan versionerna Standard, Flexibel, Integrerad och Kommunikation som tjänst.