Mobil mamma

Telenor i samhället

Avancerade kommunikationsverktyg kommer med ansvar för både användaren och operatören. Detta är särskilt viktigt när det gäller yngre användare. Svenska barn och ungdomar tillbringar mycket tid på nätet och många är idag ständigt uppkopplade via sina smarta telefoner. Vi vet också att användandet går allt lägre ner i åldrarna. Internet erbjuder enorma möjligheter för barn och ungdomar, men det finns också fallgropar. Vi har därför valt att särskilt fokusera på barn och ungas trygghet på nätet, läs mer om våra projekt och partners i menyn till vänster.

CEO-koalition för ett tryggare internet för barn

Som svar på en uppmaning till handling från Europeiska kommissionen, har Telenor Group gått samman med flera världsledande ICT-företag och bildat en koalition för att göra internet en tryggare plats för barn och unga. (CEO Coalition to make the Internet a better place for kids). Medlemmarna i koalitionen har enats om fem åtgärdspunkter: Enkla rapporteringsverktyg för användare, inställningar för integritet, innehållsklassificering, föräldrakontroll, samt borttagning av sidor med barnpornografiskt innehåll. Vi har flera av lösningarna på plats genom redan existerande samarbeten, men jobbar idag för att se till att införa relevanta åtgärder.

Barnens mobila vanor

Sedan 2012 har vi tillsammans med TNS/SIFO genomfört en undersökning om barns mobila vanor. Vi hoppas att undersökningen hjälper oss att öka förståelsen för konsumenternas vanor och stärka våra ambitioner att verka för barn och ungas trygghet på nätet.

Barnens mobila vanor 2012
Barnens mobila vanor 2013
Barnens mobila vanor 2014