Telenor Surf Academy

Surf Academy

Under åren 2011 - 2014 har Telenor bedrivit skolprojektet Surf Academy där 326 elever från 51 skolor i 18 kommuner utbildats till ”internetambassadörer” och blivit lärare åt sina lärare. Projektet har varit en del av Telenors arbete med socialt ansvar och startades för att utveckla lärares och elevers syn på IT i skolan.

Totalt sett räknar vi med att 4500 personer påverkats av Surf Academy genom att eleverna föreläst för lärare, andra elever samt olika föreningar i sina kommuner runt om i landet.

Bakgrunden till att Telenor startade Surf Academy låg i att vi sett klyftan mellan de som fötts in i det digitala samhället och den generation av föräldrar och lärare som inte känner sig lika hemma med mobilen och internet. Med Surf Academy har vi önskat bidra till att minska klyftan mellan unga och vuxna och skapa förståelse för internets många fördelar samt roll i kunskapssamhället, likväl som att skapa medvetenhet och dialog kring de risker som finns. Vi hoppas att Surf Academy har skapat en modell för andra att ta efter.


Så här har Surf Academy fungerat:

Under en utbildningsdag har utbildningsföretaget TÄNK OM utbildat elever från 8:e klass i bland annat sociala medier, källkritik och upphovsrätt. Eleverna har återvänt till sin skola som ”Internetambassadörer” för att undervisa sina lärare, samt även skolkamrater och föräldrar.

Du kan gärna ladda ned vår folder och läsa mer om Surf Academy. Foldern kan med fördel användas som stöd för att anordna en egen utbildningsdag på din skola. Observera att Telenor inte längre tar emot ansökningar om Surf Academy men vänd dig gärna till TÄNK OM om du vill ha stöd och experthjälp på din skola.

  • Ladda ner vår folder och läs mer om Surf Academy. Foldern kan även användas som stöd för att anordna en egen utbildningsdag på din skola.

  • Telenor Surf Academy

Surf Academy Play

För mer inspiration, kika på dessa klipp där experter från TÄNK OM, Google och Surfa Lugnt ger sina tips för smartare IT-användning i skolan. Du får även en inblick i hur en utbildningsdag kan fungera.