5G kopplar upp samhället

5G kommer göra det uppkopplade samhället möjligt. Hisnande hastigheter och oändliga möjligheter att koppla upp och koppla ihop saker, företag och samhällsfunktioner. Det kommer att revolutionera vår vardag, näringslivet och samhället i stort.

Mer av allt - snabbare, stabilare och säkrare uppkoppling.

5G innebär en snabbare, stabilare och säkrare uppkoppling. Det kommer vara den digitala infrastrukturen för nästa generations innovationer som kommer möjliggöra framtidens jobb, välstånd och konkurrenskraft. Inom några år kommer vi att se helt nya lösningar när våra prylar pratar med varandra och den digitala och den fysiska världen smälter samman.

5G – för ett smartare och mer hållbart samhälle

Ett uppkopplad samhälle är ett smartare samhälle. Och ett smartare samhälle är mer hållbart. I en värld där det mesta är uppkopplat kan processer effektiviseras och svinn minskas. Det sparar inte bara tid och pengar. Utan minskar även belastningen på miljön.

5G och angränsade tekniker som AI och IoT pekas ut som nyckelfaktorer för att nå målet med minskade utsläpp. Här har vi som en global operatör ett stort ansvar för att tillsammans med våra partners ta tillvara på teknikens möjligheter för en mer hållbar värld. Från 2020 till 2030 beräknas digital teknik kunna minska de globala koldioxidutsläppen med upp till 15 procent genom mer resurseffektiva lösningar inom energi, tillverkning, jordbruk, transport, byggnader, och trafikledning

5G och människan

Först mer av allt – och sen en helt ny värld. 5G ger dig en enklare vardag och låter dina prylar prata med varandra.

5G och företag

Den femte generationens mobilsystem kommer bidra med smartare arbetssätt och nya affärsmöjligheter genom bättre uppkoppling.