Hela Sveriges 5G-nät

Vi gör oss nu redo för Telenor Sveriges största nätsatsning någonsin. Vi ska bygga hela Sveriges 5G-nät som när det är fullt utbyggt kommer nå i princip alla i landet

– Andres Suazo, nätexpert på Telenor

När vi går mot ett uppkopplad samhälle blir den digitala infrastrukturen en förutsättning för framtidens innovation och välstånd. Med vårt rikstäckande mobilnät ska vi hjälpa våra kunder ta vara på kraften inom digitaliseringen samtidigt som vi bidrar till att skapa ett smartare och mer hållbart samhälle.

Vi kommer att lansera det första 5G-nätet i oktober.  Det är en massiv nätutbyggnad vi står inför. Vi kommer att lansera 5G i Stockholm i oktober, följt av andra storstäder och större sommar- och vinterturistorter under 2021, och sedan vidare ut i landet. Under de närmaste åren kommer vi att öka antalet basstationer i vårt nät med 60 procent, vilket innebär tusentals nya basstationer från norr till söder. Det är vi riktigt stolta över.

Målsättningen är att vi till 2023 ska ha hela Sveriges 5G-nät och ge 99 procent av befolkningen täckning. Även om det kommer att ta några år innan nätet är fullt utbyggt så kommer våra kunder löpande uppleva att vårt nät blir bättre och bättre eftersom vi i samband med att vi bygger ut 5G-nätet. Utöver det så kommer vi även uppgradera 4G-nätet till vad som kallas 4.5G, vilket kommer ge högre kapacitet och hastighet i hela landet.

Startskottet för den breda svenska 5G-lanseringen uppskjuten till november. Bakgrunden är en internationell diskussion kring vilka möjligheter regeringar och myndigheter ska ha att stänga ute vissa leverantörer med hänsyn till rikets säkerhet. Det är en viktig otroligt viktig diskussion där vi på Telenor är en konstruktiv part.  I Sverige resulterade det i en ny lagstiftning som infördes den 1 januari i år. Lagförändringen har gjort att Post- och Telestyrelsen (PTS) skjutit upp auktionen av frekvenser för 5G-nätet till november, vilket försenat startskottet för 5G-utbyggnaden.

Den nya lagen är av stor betydelse för nästa stora teknikskifte på marknaden och vi anser att det för närvarande råder osäkerhet i branschen om hur den nya lagen kommer att tillämpas. Därför välkomnar vi på Telenor att PTS skjuter på auktionen. Vi är självklart positivt inställda till alla initiativ för ökad säkerhet och arbetar redan kontinuerligt med de här frågorna med alla våra leverantörer. På Telenor har säkerhet har alltid varit en förutsättning för att bedriva vår verksamhet och i takt med att den digitala infrastrukturen blir allt viktigare del av samhället är det naturligt att säkerhetskraven höjs och att våra kunders krav på oss som operatör skärps.

Tekniken bakom 5G

Hastighet. Topphastigheterna är 10 gånger högre än 4G, och inom några år kan det bli möjligt med hastigheter på upptill 10 Gbit/sekund. 

Svarstid. Med 5G kommer svarstiden, dvs. hur snabbt en signal går från en sändare till en mottagare, att gå från dagens 25–35 millisekunder över 4G till några få millisekunder. Det möjliggör för nya tjänster som kräver realtidskommunikation, så som exempelvis nya mer avancerade augmented reality-spel, fjärrkirurgi och självkörande fordon.

Kapacitet. 5G kan hantera en större mängd data från fler enheter - samtidigt. Det här är viktigt då vi idag skickar lika mycket data under en halv dag som vi för fem år sedan skickade under en hel vecka. På så sätt kommer fler personer kunna surfa både mer och snabbare på samma yta. Vi räknar med en 3-4 gånger högre kapacitet generellt i början och därefter utöka det successivt på publika ställen där vi ser att behovet är som störst, såsom exempelvis i stadskärnor, på arenor med mera.

Hållbarhet. 5G är redan idag ett mer energieffektivt sätt att skicka data än tidigare generationers mobilteknologier. På sikt är målet att 5G-uppkopplingen ska vara tio gånger mer energieffektivt än dagens 4G.

Decentraliserat moln. 5G möjliggör för molnet att flyttas längre ut i nätet, närmare användarna och applikationerna. Det ger kortare svarstider och möjlighet att lägga mer av processorkraften i nätet.

5G och människan

Först mer av allt – och sen en helt ny värld. 5G ger dig en enklare vardag och låter dina prylar prata med varandra.

5G och företag

Den femte generationens mobilsystem kommer bidra med smartare arbetssätt och nya affärsmöjligheter genom bättre uppkoppling.

Vi är din 5G-partner

I en värld där förändring går allt snabbare och allt kommer att vara uppkopplat ska vi hjälpa våra kunder ta tillvara på möjligheterna.