Varför går det inte att surfa?

Om du har mobiltäckning eller inte avgörs av flera olika saker, som signalstyrka, signalkvalitet och kapacitet. Grundläggande är generell påverkan, kapacitet i nätet och nätets radiofrekvenser, som kallas spektrum.  

Radiosignalen är den signal som går mellan mobiltelefonen och en basstation. Den följer samma fysikaliska lagar som exempelvis ljus - styrkan avtar med avståndet från sändaren. Byggnader, berg, höjder och skog är exempel på hinder för radiosignalen. De kan orsaka att täckningen försvinner helt ganska nära sändaren, det vi brukar kalla radioskugga. I de flesta fallen gäller att ju längre från en basstation du är, desto svagare signal och sämre täckning.  

Rusningstrafik

Under till exempel rusningstrafik kan din uppkoppling fungera sämre

Hur många som är uppkopplade mot samma basstation är också viktigt för hur snabbt du kan surfa och hur bra det går att ringa. Ju fler användare som delar på en basstation ju lägre surfhastighet för alla. Det är därför det kan känns segt på ställen som till exempel en stor busshållplats där man kan få en sämre hastighet när det är rusningstrafik på morgonen men en bättre upplevelse om man är på samma plats mitt på dagen när färre reser därifrån. 

Frekvensen är det som används för att sända ut radiosignalen. Ju lägre frekvens desto längre räckvidd, men samtidigt oftast lägre kapacitet. På landsbygd används ofta låga frekvenser (exempelvis 800MHz) för att få maximal yttäckning, och i städer är det fokus på högre frekvensband (exempelvis 2600MHz) som har mer kapacitet som behövs för att klara stora mängder användare. Idag täcker majoriteten av operatörerna 90% av Sveriges yta och givet att Sverige är ett glesbefolkat land, främst i norr, finns där i regel mer kapacitet i mobilnätet än i södra Sverige.  

Mobil

Själva mobilen har också olika egenskaper, både i form av hur bra radio-(sändare/mottagare/antenn) och vilka frekvenser som mobilen stödjer, men också hur man hanterar sin mobil påverkar. Handsfree tillsammans med att mobilen ligger placerad på exempelvis ett bord ger i regel bättre mottagning än om man håller den i handen. Post- och Telestyrelsen (PTS) har en sammanställning med goda råd om vad en användare kan göra för att förbättra sin uppkoppling i mobilnätet

I bilen eller inomhus dämpas signalen väldigt kraftigt. Så de som äter ute eller åker nedcabbat har en täckningsmässig fördel. Voice over Wifi (VoWiFi) är en förbättring om man har ett WiFi-nätverk, men det kräver att mobilen stödjer tekniken.