Experten: Så hjälper du ditt barn studera hemma

Psykologen Anne Grefberg tror att unga står väl rustade för att studera hemifrån. De är vana att utbilda sig digitalt och har vuxit upp med skärmarna. Men det är viktigt för föräldrar att hjälpa till för att göra situationen så gynnsam som möjligt, menar hon.

– Det är viktigt för föräldrar att tänka på att skolan ger en struktur för ungdomarnas studerande. Om man ska plugga hemifrån, är det bra om man som förälder hjälper till att skapa en struktur för organiserad distansundervisning, säger Anne Grefberg.

Anne Grefbergs sju tips för effektiva hemmastudier:

1. Ha en normal dygnsrytm. Gå upp och gå och lägg dig samma tid som om du skulle till skolan nästa dag.

2. Sätt av fasta tider för studier och följ skolans schema med lektioner och raster.

3. Ta raster – och glöm inte lunchen!

4. Kom ihåg att en viktig del av skolans verksamhet är den sociala. Var social med dina kompisar under dagen genom att använda dina skärmar genom chattar och videosamtal.

5. Fortsätt samarbeta. Gör onlinegrupper tillsammans med klasskamrater, där ni kan diskutera skolarbetet och -uppgifter.

6. Börja inte skjuta upp uppgifter – det kommer straffa sig och kan bli övermäktigt.

7. Oroa dig inte för mycket! Även om det är en stor förändring, så kommer detta gå bra, och skolan och samhället kommer återgå till det normala när situationen blir mer stabil