Ha en medveten närvaro på Facebook

– Under många år har det varit ett otroligt fokus på fysisk hälsa, vi tränar för att blir starkare, friskare och för att förebygga skador när vi blir äldre. Men när det handlar om psykologi pratar vi bara om ohälsa, säger Katarina Blom psykolog inom fältet positiv psykologi.

 

Istället borde vi fokusera på psykisk hälsa. Tillsammans med journalisten Sara Hammarkrantz har hon skrivit boken Lycka på fullt allvar.

 

Att arbeta med psykologi i förebyggande syfte är ett relativt nytt fält. Vi tar med vår kropp till en sjukgymnast när något gått snett, men vi går också till gymmet eller träningen för att bli starkare och undvika framtida skador. Katarina Blom vill förändra det här och arbeta förebyggande med hjärnan.

 

När en stor del av vår vardag har flyttat ut online så ställs vår hjärna inför nya utmaningar som kroppen kanske inte är rustad för. Katarina Blom menar att det digitala livet är viktigt för många, och har delat med sig av några hälsofrämjande tips för sociala medier. En digital vardag kan ställa oss inför nya utmaningar, men i grunden tycker Katarina Blom att utvecklingen är bra.
– Internet ger oss en chans att känna oss sammankopplade med andra. Och fungerande relationer är en av de viktigaste faktorerna för att må bra. Ensamhet har visat sig vara lika farligt som rökning eller stillasittande – så om vi kan förebygga det är det självklart bra.

 

Att kunna ha kvar det sociala även när man har svårt att träffa folk är ytterligare en styrka med sociala medier.
– Jag har träffat deprimerade för vilka det kan vara ett alltför stort steg att komma ut och träffa folk, men enklare att kommunicera på messenger, lägre tröskel. Men det kan lika gärna vara att man är föräldraledig, och har svårt att få tid att träffa kompisar, då kan en chattråd vara ovärderlig.

Katarina Blom

 

Tips för en bättre digital hälsa

1. Ha en medveten närvaro på sociala medier

– Det häftiga med mindfulness är att man kan använda det när som helst. Jag kan stanna upp och vara medveten om hur jag agerar, och varför, säger Katarina Blom

Även om det kan vara skönt att slösurfa på Facebook eller scrolla igenom Instagram borde vi åtminstone testa att skärpa blicken, och ställa oss frågan hur vi interagerar med tekniken på sociala medier.
– Facebook är designat för att du ska fastna i flödet med bilder, trycka på like och stanna kvar. De har listat ut vad din hjärna går igång på. Därför blir det en viktig färdighet att göra egna val, och inte reagera på allt som Facebook vill att vi ska reagera på. Ha en medveten hållning och tänk på vad du klickar på, och varför du gör det.

2. Kämpa mot dina negativa instinkter

Långt innan smarta telefoner, innan vi ens hade någon civilisation så behövde vi ha en förhöjd vaksamhet mot hotfull information. Kom det rovdjur eller andra fiender behövde vi vara beredda. Idag är verkligheten en annan, och vårt fokus på det negativa ligger oss i fatet.
– Människan befinner sig i en biologisk uppförsbacke. Hjärnan har behövt prioritera obehag, faror och hot. Därför fastnar vi för konflikt och ser inte det positiva. Prova att verkligen uppmärksamma det som är bra, notera likes, positiva kommentarer och uppmuntran.

3. Var inte rädd för att visa svagheter

En annan del av människans natur är att vi jämför oss med andra. Rent evolutionärt är det viktigt att vi strävar efter att bli bättre. Våra förfäder fick motivation att samla mer mat eller bli starkare. Men idag kan mycket verka ouppnåeligt när ens flöde bara visar upp en parad av lyckade liv, prylar, barn och semestrar. Katarina Blom menar att vi kan föregå med gott exempel själva för att bryta det här.
– Visst kan man lyfta fram bra saker, men man kan också berätta det som känns mindre bra. De relationer vi mår bäst av är de med förtrolighet – där vi vågar vara sårbara. Att vi är öppna med våra svagheter kan visa att vi är är mer lika än olika varandra, att vi delar farhågor. Om jag ska vara med i radio, och tycker det är kul så kan jag berätta om det, men jag kan också ta upp att jag var väldigt nervös, och varför det var jobbigt.

Vill du ha fler tips, och en hel bank med övningar för hjärnan ska du besöka det psykologiska gymmet Habitud där Katarina Blom är medgrundare.

Vill du lära dig mer om hur du hanterar din digital vardag? I vår microkurs Ett sundare skärmliv får du kunskap och tips om bland annat digitala distraktioner, skärmtid och källkritik. Varje lektion tar fem minuter att läsa, och efter en vecka kommer du vara väl rustad för ett medvetet förhållningssätt – både hemma och på jobbet.