Ditt mejlkonto har avslutats

Från och med 17 januari 2024 är vår webbmejl avslutad. Alla konton som ingick i Telenors webbmejl har helt tagits bort och det betyder att vi inte har någon möjlighet att återställa eller hämta någon information som fanns i ditt mejlkonto.

Vi har sedan 5 september 2023 skickat ut information i fyra omgångar om att vår mejltjänst kommer att stängas ner. Informationen har skickats till mejladressen du använde för vår webbmejl, samt till din privata mejladress om du har angett någon sådan som kontaktväg.