Trådlösa fastigheter

Koppla upp och koppla samman dina fastigheter med våra tjänster och förenkla vardagen för de som bor och arbetar i husen.  En trådlös fastighet ger dig möjlighet att styra, övervaka och mäta, vilket ökar tryggheten och sparar både pengar och miljö. 

Bredband Fastighet passar både fastighetsägare och föreningar. Vi erbjuder egna lösningar så som telefoni- och administrationstjänsten EP-LAN. Vi löser även övriga tjänste- och servicebehov genom våra samarbetspartners.

 


Effektivisera

Energibesparande åtgärder som styrning, optimering och rättvis debitering av el, värme och vatten. Sparar både pengar och miljö.


Tryggt

Övervakning och larm för inbrott, brand och vattenläckage ökar tryggheten i fastigheten.


Vardagstjänster

Förenklar de boendes vardag med smidig tvättstugebokning, nyckelfria lås, styrning av belysning, ventilation, sophämtning och laddning eller uppvärmning av bilen.

Telefoni för porttelefon

Genom att beställa telefoni från oss har du möjlighet att koppla in ett porttelefonisystem. Själva knappsatsen vid porten kopplas ihop med det befintliga systemet via en av våra samarbetspartners.

Koppla samman dina fastigheter och lägenheter

Har du flera fastigheter kan du ha behov att samla informationen mellan fastigheterna innan du transporterar ut den på internet. Vår administrationstjänst EP-LAN är en VLAN-baserad tjänst som är framtagen för att användas till transport av administrativa tjänster. Exempel på detta är styr- och reglersystem, tvättstugebokning, passage och övervakning och kontorstjänster såsom intranät. Vill du dessutom hämta mätdata från lägenheterna kan vi även där öppna upp EP-LAN tjänster för datatrafik.

Gör en intresseanmälan

Du kan även kontakta oss på 0770-111 333 eller mejla avtalssupport@telenor.se 

För att vi ska kunna ge dig den information du önskar behöver du fylla i uppgifterna ovan. Vi sparar uppgifterna i max tre månader från det att du fått svar.