Från avtal till bredband

Vi gillar att jobba snabbt, både i och omkring kablarna. Så här går det till:


Så blir du kund

Skriver ni på kontraktet i dag är fastigheten redo för uppkoppling efter ungefär tre månader. Så här går själva installationen till:

1. Fastighetsnät (LAN)

I varje byggnad byggs nätverket i en stjärnstruktur vilket innebär att alla lägenheter får ett eget uttag med kabel ansluten till switchen.

2. Switch/switchar

Switchen är övergången mellan områdes- eller stadsnätet och fastighetsnätet. Här kopplas fiberkabeln till flera höghastighetskablar som går till varje bredbandsuttag i lägenheten.

3. Koppling till stadsnät

Detta är överlämningspunkten till det externa stadsnätet och vidare till Telenors nationella nät- och tjänsteplattform.

Gör en intresseanmälan

Du kan även kontakta oss på 0770-111 333 eller mejla fastighetsagarservice@telenor.se

För att vi ska kunna ge dig den information du önskar behöver du fylla i uppgifterna ovan. Vi sparar uppgifterna i max tre månader från det att du fått svar.