Kontakt

Vill du få svar på en fråga eller beställa en tjänst? Du kan kontakta oss via mejl eller telefon.

Har du problem med en tjänst från oss? Ta snabbt reda på om din fastighet berörs av en driftstörning genom att läsa vår driftinformation först.

Fastighetsägarservice för fastighetsägare, bostadsrättsförening, byggherre och samfällighetsförening

Ring oss på 0770-111 333 vardagar klockan 08.00-18.00. Eller kontakta oss via fastighetsagarservice@telenor.se.

Teknisk support för fastighetsägare, bostadsrättsförening, byggherre och samfällighetsförening

Ring oss på 0770-111 333,  vardagar 08.00-19.00, helger 09.00-17.00

Låt oss kontakta er – fyll i en intresseanmälan

 

Frågor om mobiltelefoni

Ring till vår kundservice på 020-222 222, vardagar 08.00-19.00, helger 09.00-17.00.