Kontakt

Vill du få svar på en fråga eller beställa en tjänst? Du kan kontakta oss via mejl eller telefon.

Har du problem med en tjänst från oss? Ta snabbt reda på om din fastighet berörs av en driftstörning genom att läsa vår driftinformation först.

Fastighetsägarservice för fastighetsägare, bostadsrättsförening, byggherre och samfällighetsförening

Ring oss på 0770-111 333 vardagar klockan 08.00-18.00. Eller kontakta oss via fastighetsagarservice@telenor.se.

Teknisk support för fastighetsägare, bostadsrättsförening, byggherre och samfällighetsförening

Ring oss på 0770-777 111,  vardagar 08.00-19.00, helger 09.00-17.00

Postadress

Telenor
Att. RSM/FiberLAN 
116 88 Stockholm 
Faxnummer: 08-559 293 10

 

Låt oss kontakta er – fyll i en intresseanmälan