Smarta fastigheter

Digitalisera din fastighet och effektivisera tillvaron med oss.

Oavsett om du behöver surfa trådlöst i styrelserummet eller vill automatisera dina mätaravläsningar så har du möjligheter att digitalisera din fastighet med oss och våra samarbetspartners.

Tillsammans med flera samarbetspartners erbjuder vi en helhetupplevelse där vi tar hand om dina digitala behov samtidigt som vi ser till att trafiken på ett säkert sätt transporteras inom dina fastigheter. Vi tar hand om installation och mätdata i dina lokaler för en levererad helhetsupplevelse.

Digital förvaltning

Full kontroll över fastigheten på avstånd. Få larm direkt på fel för att eliminera onödiga ronderingar, koordinera allt underhållsarbete från kontoret och minimera antalet klagomål från boende. Energibesparande åtgärder som styrning, optimering och rättvis debitering av el, värme och vatten. Sparar både pengar och miljö.

Enkel vardag

Förenklar de boendes vardag med smidig tvättstugebokning, nyckelfria lås, styrning av belysning, ventilation, sophämtning och laddning eller uppvärmning av bilen.

Koppla samman dina fastigheter och lägenheter

Har du flera fastigheter kan du ha behov att samla informationen mellan fastigheterna innan du transporterar ut den på internet. Vår administrationstjänst EP-LAN är en VLAN-baserad tjänst som är framtagen för att användas till transport av administrativa tjänster. Exempel på detta är styr- och reglersystem, tvättstugebokning, passage och övervakning och kontorstjänster såsom intranät. Vill du dessutom hämta mätdata från lägenheterna kan vi även där öppna upp EP-LAN tjänster för datatrafik.

Gör en intresseanmälan

Du kan även kontakta oss på 0770-111 333 eller mejla avtalssupport@telenor.se 

För att vi ska kunna ge dig den information du önskar behöver du fylla i uppgifterna ovan. Vi sparar uppgifterna i max tre månader från det att du fått svar.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas