Undvik skadliga attacker på nätet med vårt DDoS-skydd

Överbelastningsskydd som ger dig oavbruten övervakning av ditt nätverk samt skyddar mot DDoS-attacker.

Allt fler företag, myndigheter och verksamheter drabbas av distribuerade överbelastningsattacker, så kallad DDoS (Distributed Denial of Service). Angriparnas avsikt är att hindra kunder och användare att få tillgång till tjänster som ditt företag erbjuder på Internet. Hur länge har din organisation råd att vara utan tillgång till nätet?

Hur länge har din organisation råd att vara utan tillgång till nätet?

Allt fler företag, myndigheter och verksamheter drabbas av distribuerade överbelastningsattacker, så kallad DDoS (Distributed Denial of Service).

Så här påverkar en en DDoS-attack din organisation

Har er organisation inget överbelastningsskydd och drabbas av en attack kan det innebära att kunder och användare hindras från att få tillgång till de tjänster ni erbjuder på Internet. Hur skulle det påverka er organisation?

Nätcentrisk lösning

Med hjälp av sensorer i Telenors nät upptäcks potentiella attacker tidigt. Åtgärder vidtas så att skadlig trafik filtreras bort innan den når företagets internetanslutning och attacken mot era webbplatser och andra internettjänster lindras.

Telenor Security Operation Centre (TSOC) är specialiserade inom nätsäkerhet och har kunder och avkänningspunkter (sensorer) i stora delar av världen. TSOC som är en egen enhet inom Telenor är uppdaterad om hotbilden 24 timmar om dygnet och analyserar attackmönster så att rätt åtgärder vidtas.

Tack vare att utrustningen är placerad i Telenors nät får du ett överbelastningsskydd som oavbrutet övervakar ditt nätverk och skyddar mot DDoS-attacker.

Produktblad

Ladda ner vårt produktblad om DDoD-skydd

Hur kan Telenor hjälpa dig?

Enkla attacker kan ofta filtreras i Telenors gränsroutrar innan de kommer in i Telenors nätverk.

Vid mer avancerade attacker, en så kallad botnät som är en organiserad attack, slås i regel all server- eller förbindelsekapacitet ut hos offret. Vid sådana attacker hjälper det ofta inte att filtrera trafiken i det egna nätet. Telenor har installerat utrustning från det marknadsledande företaget Arbor Networks i sitt nät för att även förhindra större attacker.

Om en attack bedöms kunna ställa till med problem för ditt nätverk, blir du larmad och i samråd med dig stoppas attacken.

Produktblad

Ladda ner vårt produktblad om DDoS-skydd 

Mobil VPN

Det finns många fördelar med att arbeta mobilt men det ställer också krav på säkerheten. Med Mobil VPN kan du ansluta trådlöst till företagets nätverk oavsett var du befinner dig vilket ger ett komplett skydd av er företagsinformation.

Molntjänster

Med tjänsterna i molnet kan alla på företaget arbeta när som helst och var som helst och på alla typer av enheter. Det krävs inga komplicerade installationer och du har alltid tillgång till din mail, kalendrar, dokument och kan ha möten var du än är.

Mobila anslutningar 

Höj säkerheten så att endast behöriga får åtkomst till internet. Anslut dina mobila terminaler mot en unik anslutningspunkt (APN) i Telenors mobilnät. Du bestämmer själv vilka användare som ska ha tillgång till APN:et.

Önskar du personlig rådgivning för ditt företag?