Ny rapport:
Sju möjligheter för samhällsutvecklingen
med 5G och IoT

5G kommer att öka och förenkla digitaliseringstakten i samhället till den grad att vi inte längre pratar om digitalisering. I en av våra tidigare rapporter, Nordic Digital Municipality Index 2020, kunde vi visa på varför mindre kommuner släpar efter med digitaliseringen, och vad man kan göra åt det. Kortfattat stavas lösningen: tillgänglig teknik som möjliggör kostnadseffektiv digitalisering. Och när vi nu genomför enorma investeringar i nätet som kommer att ge 99,9 procent av Sveriges befolkning tillgång till 5G redan 2023 så är vi med och gör detta möjligt.

Ladda ner vår senaste rapport och läs mer om bland annat dessa tre trender:

  • 5G möjliggör nästa generations innovationer. Ett uppkopplat samhälle är ett smartare samhälle. Och det betyder bland annat snabbhet, hållbarhet och kostnadseffektivitet.
  • Globala utsläppen kan minskas med 15% till 2030. 5G-relaterad teknik som IoT och AI pekas ut som nycklar till att vi ska kunna nå de uppställda klimatmålen.
  • Framtidens jobb, välstånd och konkurrenskraft. Gamla jobb kommer försvinna, nya kommer att skapas. Vinnare är de som tar tillvara på möjligheterna som tekniken ger.