IoT Test Lab

Vårt testlabb som finns i Karlskrona erbjuder olika möjligheter att testa din produkt, enhet eller applikation. Produkterna testas av specialister i en kontrollerad miljö för att säkerställa tillförlitligt beteende när de tas i drift. Efter testningen får du en detaljerad testrapport. Det är viktigt att upptäcka eventuella fel i maskinvaru- och programkombinationer tidigt för att eliminera problem vid lanseringen.

De tillgängliga testpaketen är följande:

  • Applikationstestning - säkerställer att kritiska applikationer är fullt funktionella och att eventuella säkerhetsluckor är tätade. Är avgörande till exempel under transaktioner och tidskritiska överföringar.

  • Anslutningseffektivitet - verifierar samverkansuppkopplingen mellan IoT-lösningen och nätverket.

  • Nätverkskompatibilitet - verifierar samverkansuppkopplingen mellan IoT-lösningen och nätverket. Man kontrollerar att produkten har korrekt roamingbeteende, överensstämmer med nätverksprotokoll och fungerar om nätverkstäckningen är otillfredsställande.

  • Antennprestanda - fastställer att antennenheten fungerar för alla använda frekvensband och radiotekniker. Det bekräftar också att enheten fungerar på olika fysiska platser som i källare, slutna miljöer eller öppna områden.

  • Felsökning - används för djupgående orsaksanalys. Felsökningen sträcker sig utöver normal testomfattning och bör användas för pågående projekt.

  • Regressionstestning - en tjänst för IoT-enheter, som har testats framgångsrikt, med fokus på att ändra och lägga till funktionalitet. Bekräftar att eventuella ändringar eller tillägg inte får någon negativ påverkan på enheten.
Så här går processen till

Detaljerad information om testpaketet tillhandahålls efter att ett sekretessavtal har undertecknats under inköpsprocessen. Efter testningen får du en detaljerad testrapport.

Kontakta Telenor för att använda vårt IoT Test Lab och beställa testpaket.

  

Är ditt företag redo för IoT?

Boka rådgivning med en av våra IoT-specialister. Genom att kartlägga era behov kan vi tillsammans hitta en skräddarsydd lösning som passar just er verksamhet.