Sverige stänger 2G och 3G-näten - vad händer med IoT:n?

Med den supersnabba mobila tekniken som 5G innebär skapas enorma möjligheter för nästa generations IoT-lösningar. Företag i frontlinjen kommer att ta stora kliv framåt och traditionella branscher kan uppfinna sig själva på nytt. Och mycket av detta kommer ske inom ramen för "sakernas internet".

Men som i alla teknikskiften är det viktigt att som användare förstå vilka krav som ställs på den egna utrustningen. Vi har gjort detta förr vid övergångar mellan olika teknik-standarder – nu gäller det vad steget från 2G och 3G till 4G och 5G innebär.

2G och 3G – tack för lång och trogen tjänst!

Inom några år kommer 5G att finnas i alla våras liv, utrullningen pågår för fullt. Begrepp som Edge Computing och Network Slicing kommer att bli allt vanligare, och företag kommer att kunna dra nytta av de extremt höga hastigheter, korta svarstider och stora mängder IoT-hårdvara som gör 5G till framtidens mobila nätverk.

Men för att den nya tekniken ska få fullt utrymme måste en del äldre teknik ersättas. Därför håller vi just nu på att fasa ut vårt 3G-nät i kontrollerad takt. Mer än halva 3G-nätet är redan släckt och vi kommer att vara klara senast i slutet av 2025. Under fjärde kvartalet 2025 stänger vi även av 2G och då för hela landet samtidigt. För att se hur det ser ut just nu där du befinner dig kan du kolla in vår täckningskarta.

Vad händer med min IoT-hårdvara?
Detta får allra störst betydelse för den hårdvara som är byggd för 2G eller 3G innan 4G fanns, och som fortfarande till viss del säljs. Det behöver alltså inte enbart vara gammal hårdvara som slutar fungera när 2G och 3G försvinner. Exempel på hårdvara som nu måste bytas ut eller uppgraderas är larm (till exempel hemlarm, båtlarm och trygghetslarm), hjärtstartare, olika typer av trackers och mätare, hissar och routrar.

Nedsläckningen gäller även 2G men industrin är överens om att i lågenerginäten LTE-M och NB-IoT kommer att ersätta många 2G/3G-lösningar.

Vad ska jag göra nu?
Vår rekommendation är att börja med en inventering av hårdvaran. Då har du ett bra underlag att jobba vidare ifrån. Sen blir förstås den viktigaste frågan om en enhet är enbart 2G/3G-kompatibel eller om den kan kommunicera via 4G. Det är inte alltid lätt att veta och det kan behövas lite detektivarbete för att få reda på de tekniska specifikationerna. Nästa steg är att bestämma hur du ska gå vidare. Vilken hårdvara behöver bytas ut nu, vad kan vi vänta med?

Kontakta oss på Telenor om du behöver hjälp att välja ny hårdvara.


Pierre Cardell, Chief Architect IoT, ger sina tre bästa råd till den som ska se över sin IoT-affär under 3G-utfasningen.

1. Börja se över er situation nu!
Det är lätt att överskatta hur många hårdvarubyten man hinner med på en dag, Har ni inte egna tekniker som genomför jobben är det viktigt att komma ihåg att entreprenörer landet över kommer få allt fler bokningar ju längre in i utfasningen vi kommer.

2. Inventera grundligt och dokumentera era installationer.
Hos många företag är de IoT-installationer som gjorts de senaste decennierna ett arv utan samlad vy. Många kan idag inte ens matcha sina installationer till befintliga sim-kort, vilket leder till osäkerhet om vad som används var och hur kritiska installationerna är.

3. Välj ny hårdvara med omsorg!
Går det att byta ut delar av lösningen eller måste allt ersättas? För de installationer där det kan motiveras rekommenderar jag att man överväger 5G-kapabel utrustning som stödjer nät ännu längre in i framtiden.

2G- och 3G-näten stängs ner

Fram till slutet av 2025 kommer 2G- och 3G-näten i Sverige att fasas ut och allt som är kopplat till dessa nät slutar fungera. Det påverkar många företag som använder utrustning uppkopplat till 2G och 3G. Det kan exempelvis handla om larm, kortterminaler, noder i elnät, äldre mobiler och nödtelefoner i hissar.

Om du vet att du idag använder teknik som bara fungerar med 2G eller 3G så är det dags att se över din hårdvara. Ta gärna kontakt med oss så hjälper vi dig hitta rätt.