3G lämnar plats för 5G:
Vad händer med IoT:n?

Med den supersnabba mobila tekniken som 5G innebär skapas enorma möjligheter för nästa generations IoT-lösningar. Företag i frontlinjen kommer ta stora kliv framåt och traditionella branscher kan uppfinna sig själva på nytt. Och mycket av detta kommer ske inom ramen för ”sakernas internet”.

Men som i alla teknikskiften är det viktigt att som användare förstå vilka krav som ställs på min egen utrustning. Vi har gjort detta förr vid övergångar mellan olika teknik-standarder - nu gäller det vad steget från 3G till 5G innebär.

3G – tack för lång och trogen tjänst!

Inom några år kommer 5G att finnas i alla våras liv, utrullningen pågår för fullt. Begrepp som Edge Computing och Network Slicing kommer bli allt vanligare, och företag kommer kunna dra nytta av de extremt höga hastigheter, korta svarstider och stora mängder IoT-hårdvara som gör 5G till framtidens mobila nätverk.

Men för att den nya tekniken ska få fullt utrymme måste en del äldre teknik ersättas. Därför håller vi just nu på att fasa ut vårt 3G-nät. Detta är inte en lokal företeelse i Sverige utan har pågått och pågår i alla länder under längre tid, och 2025 kommer den sista 3G-masten att stängas av.

Vad händer med min IoT-hårdvara?
Detta får som allra störst betydelse för den hårdvara som är byggd för 3G före det att 4G fanns. Sådan gammal hårdvara kommer helt enkelt att sluta fungera när 3G försvinner. Detta kan till exempel gälla viktiga saker som larm, hjärtstartare,temperaturmätare med mera.

Nedsläckningen gäller även 2G men industrin är överens om att tekniker i lågenerginätet som LTE-M och NB-IoT kommer att ersätta många 2G/3G-lösningar.

Vad ska jag göra nu?
Vår rekommendation är att man börjar med en inventering av sin hårdvara. Då har man ett bra underlag att jobba vidare ifrån. Sen blir förstås den viktigaste frågan om en enhet är enbart 3G-kompatibel eller om den kan kommunicera via 4G. Det är inte alltid lätt att veta och det kan behövas lite detektivarbete för att få reda på de tekniska specifikationerna. Nästa steg är att bestämma hur man ska gå vidare. Vilken hårdvara behöver bytas ut nu, vad kan vi vänta med?


Pierre Cardell, Chief Architect IoT, ger sina tre bästa råd till den som ska se över sin IoT-affär under 3G-utfasningen.

  1. Börja se över er situation nu! Det är lätt att överskatta hur många hårdvarubyten man hinner med på en dag, Har ni inte egna tekniker som genomför jobben är det viktigt att komma ihåg att entreprenörer landet över kommer få allt fler bokningar ju längre in i utfasningen vi kommer.
  2. Inventera grundligt och dokumentera era installationer. Hos många företag är de IoT-installationer som gjorts de senaste decennierna ett arv utan samlad vy. Många kan idag inte ens matcha sina installationer till befintliga sim-kort, vilket leder till osäkerhet om vad som används var och hur kritiska installationerna är.
  3. Välj ny hårdvara med omsorg! Går det att byta ut delar av lösningen eller måste allt ersättas? För de installationer där det kan motiveras rekommenderar jag att man överväger 5G-kapabel utrustning som stödjer nät ännu längre in i framtiden.