Planerade förbättringsarbeten

Vi utför löpande förbättrings- och underhållsarbeten av nätet och våra tjänster. Oftast märker du inte av det eftersom vi alltid försöker förlägga arbetet nattetid, så att du inte ska störas för mycket.

Planerat arbete under natten mot den 24 april

En kapacitetsuppgradering planeras att genomföras under natten mot den 24 april. Det påverkar VoIP samt kunder med SIP-trunk som saknar geografisk redundans. Uppgraderingen beräknas att pågå 60 minuter.