EDI

Med EDI importeras fakturorna automatiskt in i ditt företags affärssystem. EDI fakturering passar allra bäst för lite större företag.

Vad är EDI?

EDI står för Electronic Data Interchange och är ett samlingsnamn för all typ av elektronisk fakturering. 

Fördelar med EDI

  • Du slipper tidsödande manuell hantering av fakturor.
  • Risken för felregistreringar försvinner.
  • Du får fakturorna direkt efter att de genererats och kan importera filerna in i ekonomisystemet.

Bra att veta om EDI

För att komma igång med EDI behövs en FTP-server. Ni kan också behöva göra vissa anpassningar i ert befintliga system för att inläsningen av fakturorna ska fungera. Du väljer om ni sköter detta på egen hand eller använder er av en VAN-leverantör.

Kom igång med EDI

Kontakta oss om du vill veta mer om EDI.

  

Mitt Företag

Logga in

Chatta eller ring

Kontakta oss

Fler sätt att nå oss

Våra kontaktuppgifter