Vad händer när Telenor har fått min ansökan om överlåtelse?

När vi har tagit emot och godkänt din ansökan om överlåtelse, så flyttar vi över ditt abonnemangsavtal till den tillträdande kunden. Båda parter får ett bekräftelsebrev från oss när överlåtelsen är genomförd.

Du som frånträdande kund är ansvarig för abonnemanget till dess att överlåtelsen är gjord. Kostnaden för överlåtelsen, 200 kr (exkl. moms), debiteras den övertagande kunden.

Läs mer om överlåtelse