Teknisk information

Fastighetsnät
Det kommer att behövas ett fastighetsnät mellan accessleverantörens avlämningspunkt i din fastighet och lokalen du sitter i. Om det redan finns ett fastighetsnät kan detta ofta användas. Om det inte finns kan du beställa det av oss.

IP-adresser
Både Bredband Företag fiber och Internet Connect levereras med fasta IP-adresser. Fasta IP-adresser tilldelas efter behov och enligt det regelverk som RIPE upprättat. Ansökan om IP-adresser görs genom särskilt formulär som tillhandahålls av Telenor. En fullständig ansökan är en förutsättning för att adresser ska kunna tilldelas. Ansökans godkännande bedöms från fall till fall. Avgörande faktor för godkännande är att kunden lyckats påvisa ett behov av ansökt antal IP-adresser. Om ert behov av IP-adresser förändras efter initial ansökan kan ni ansöka om ytterligare IP-adresser mot en administrativ kostnad.

IPv6
Internet Connect levereras alltid som dual stack dvs med både IPv4 och IPv6.

Redundans och SLA
Internet Connect kan levereras med flera olika servicenivåer beroende på när din verksamhet är igång, upp till dygnet runt alla dagar. Om du vill höja säkerheten kan du välja att köpa redundans och därmed få en högre garanterad tillgänglighet. Det finns olika nivåer av redundans att välja på.

Val av tjänst
Om du ska välja Bredband Företag fiber eller Internet Connect beror på dina behov. Båda tjänsterna använder samma accessformer och produceras i Telenors stabila IP-nät. Båda tjänsterna ger ett stabilt, snabbt bredband med garanterad tillgänglighet och fasta IP-adresser. Internet connect ger fler möjligheter till högre tillgänglighet och redundans. Internet Connect ger också möjlighet till fler varianter av "professional services" om du vill ha uppföljning och statistik på ditt bredband. Om du vill använda dynamisk routing eller IPv6 är det Internet Connect som gäller.