Hur fungerar bemanningsplaneringen i Contact Center?

Bemanningsplaneringen automatiserar rutinmässiga administrativa uppgifter, vilket ger administratörer mer tid att handleda agenter. Verktyget ger exakta prognoser på den dagliga och långsiktiga arbetsbelastningen, med förmågan att spåra dagstrender som skiljer sig från prognoser och snabbt vidta åtgärder.

  • Skapar optimala scheman för att konsekvent och kostnadseffektivt upprätthålla servicenivåer samtidigt som hänsyn tas till de anställdas kunskaper, färdigheter och egenskaper.
  • Övervakar att anställda följer scheman och klarar enkelt av att hantera undantag för telefon- och skrivbordsverksamhet från en enda skärm.
  • Maximerar resurserna, förvaltar förmågor och identifierar kunskapsluckor för att säkerställa optimal produktivitet inom kontaktcentret
  • Styr molnkontaktcentret strategiskt med tydlig och fullständig överblick över alla aktiviteter, dygnet runt och i realtid.