Behöver jag som kund tänka på att skydda mig från internet?

Det är viktigt att det finns en brandvägg som skiljer ditt interna lokala nät (LAN) från internet. Syftet är att förhindra dataintrång från internetanvändare eller användare på något annat nät som man inte litar på. För tjänsterna Bredband via telejack och bredbandsuttag får du med en wifi-router med inbyggd brandvägg. För tjänsten bredband via fiber måste du själv ordna brandvägg.