Hur kommer jag igång med Trygg 48?

Du tecknar Trygg 48 när du köper en ny mobil eller surfplatta med företagsabonnemang.

Trygg 48 gäller för den senaste mobilen eller surfplattan du köpt och använder med ditt abonnemang. Om du får en ny mobil eller surfplatta av oss, fortsätter Trygg 48 att gälla för den. Detsamma gäller om du själv köper en ny produkt.