Räcker inte min företagsförsäkring?

Telenors försäkringslösning ger dig en extra trygghet då den täcker det mesta om olyckan skulle vara framme. Självrisken är på 750 kr för mobil och 500 kr för surfplatta vid första skadetillfället under en 12 månaders period.

Tecknades försäkringen innan den 18/11 2015 baseras självrisken på produktens värde. Läs mer om självrisken här, och på Mitt Företag kan du se när försäkringen tecknades.

Som momspliktigt företag betalar du samma självrisk som en konsument, men du betalar moms på hela skadeersättningsbeloppet. Momsen drar du naturligtvis av i din bokföring precis som vanligt.