Täcker Trygg 48 tillbehör?

Nej, det gör den inte.