Vad täcks inte av Trygg 48?

Trygg 48 täcker inte:

  • Skador som inte påverkar mobilens eller surfplattans användbarhet.
  • Skador, stöld eller förlust som inträffat innan mobilen eller surfplattan började användas med abonnemanget.
  • Skador som uppkommit avsiktligt.
  • Skador där det utförts ickeauktoriserade reparationer, ingrepp eller installationer.