Vad täcks inte av Trygg 48?

Trygg 48 täcker inte skador, stöld eller förlust som:

  • Inte påverkar mobilens/surfplattans användbarhet
  • Skett innan försäkringsgivarens ansvar inträdde
  • Uppkommit avsiktligt

Trygg 48 gäller inte heller om icke-auktoriserade reparationer, installationer eller ingrepp gjorts på den skadade mobilen/surfplattan.