Vad har Telenor för APN-inställningar för mobilsurf?

Access Point Name (APN):

services.telenor.se