Hur kan jag felanmäla brist på täckning till Telenor? Vad kan jag förvänta mig?

Kontakta vår kundservice och tala om vilken adress det rör sig om. Detta är värdefull information för oss på Telenor. Vad som händer sedan beror på våra övriga planer i nätet.