Vad är stabilitet?

Stabilitet eller driftsäkerhet på mobilnät är oerhört viktig. Nätet ska fungera 24/7 under alla årets dagar. Men ibland blir det störningar vi inte kan styra över. Då gäller det att snabbt åtgärda skadan.