Vad är täckning?

Täckning kan anges på två olika sätt.

Befolkningstäckning

Andel av befolkningen som har tillgång till nätet. (Idag har 99,5% av alla svenskar tillgång till Telenors nät där de bor eller arbetar.)

Yttäckning

Hur stor del av landets yta som nätet täcker.

90% av Sveriges hela yta täcks av Telenors mobila nät. Men vissa områden, till exempel naturreservat, går inte att täcka in helt. Och kanske är det skönt att kunna koppla ner ibland.