Vad kan jag göra för att täckningen ska bli bättre i mitt hem?

Radiovågorna har i allmänhet lättare att nå fram nära fönster och öppna ytor. Olika mobiltelefoner och terminaler har olika god mottagningsförmåga.

Med hjälp av vår kundservice kan du utesluta många andra problem, till exempel felaktiga inställningar. Via kundservice kan du också rapportera in att du har dålig täckning.