Varför stämmer inte täckningskartan?

Täckningskartan ska ses som en indikation på var det bör finnas utomhustäckning, givet våra sändares styrka och placering. Nivåskillnader i naturen påverkar dock täckningen. Även täta skogspartier, byggnader och liknande kan hindra radiosignalerna. Vilken modell av mobil, modem, surfplatta mm du använder spelar också roll, eftersom deras radiomottagningsförmåga skiljer sig åt.

Eftersom täckningen påverkas av allt detta är det svårt för oss att säga exakt hur just din mottagning kommer att vara på en given plats. Det bästa testet görs därför av dig själv. Vår täckningsgaranti ger dig möjlighet att ytterligare prova täckningen och ångra dig om du inte skulle vara nöjd.