Hur fungerar SafeZone tillsammans med andra säkerhetstjänster, till exempel en brandvägg?

När man tänker på datasäkerhet är det viktigt att tänka säkerhet i flera lager. Det finns ingen enskild tjänst som täcker ett företags alla säkerhetsbehov. SafeZone, eller en Secure DNS-tjänst, är ett naturligt skydd i första ledet som hjälper till att göra företaget mindre sårbart om en anställd skulle råka ha otur eller vara oaktsam och klicka på en osäker länk i sin mobil eller en mobiluppkopplad laptop.

SafeZone fungerar bra tillsammans med andra säkerhetstjänster som till exempel en brandvägg för att säkra ett företags nätverk, men ersätter inte brandväggen eftersom denna har en rad andra egenskaper som SafeZone inte har – men tjänsterna kompletterar varandra väl.