Hur ändrar jag ett namn i telefonboken?

Det är viktigt att du och dina kollegor har korrekt namn i telefonboken eftersom det är dessa namn som ni ser i varandras datorklienter och mobilappar. Om ett namn inte är korrekt i Telefonboken kontakta din administratör på företaget. Administratören kan uppdatera namnet i telefonboken via Mitt Företag.