Vad behöver jag tänka på vid byte från Telenor One 2.0 till One X växel?

En del funktioner hanteras lite annorlunda i Telenor One X växel och en del inställningar behöver justeras. För att underlätta för dig har vi sammanställt information kring övergången från Telenor One 2.0 till Telenor One X växel. Läs mer här