Varför aktiveras inte Busy - In meeting-statusen när jag har heldagsmöte?

Det är inte automatiskt. Alla möten aktiverar inte en ändring av närvarostatus till Busy - In Meeting. För att aktivera en uppdatering av närvaroststatus måste mötet vara i ett Show me as busy-tillstånd.