Varför ringer det när jag är hänvisad?

Du har via Mitt Företag möjlighet att ange vissa nummer som ska ringa igenom trots att du är hänvisad. Det kan vara allt från den där viktiga kunden till förskolan eller din sambo.