Varför syns inte mitt namn i telefonboken?

Alla har tillgång till den företagsgemensamma telefonboken både via mobilappen och datorklienten för att enkelt kunna söka kontaktuppgifter till kollegor och se deras status. Om fel information visas eller om det saknas information tex. namn, titel och avdelning kan administratören på företaget enkelt göra uppdateringar via Företagsportalen. Gå till funktionen Telefonboken som finns under menyn Beställa&Hantera.