Vad ska jag tänka på om jag är nära en landsgräns?

Om du befinner du dig nära en landsgräns finns möjligheten att mobiltäckningen för en operatör i grannlandet sträcker sig över gränsen och in i landet där du befinner dig. Är du inte observant på vilken operatörs nät din telefon är uppkopplad mot, finns risken att du debiteras för trafik gjord i grannlandet, trots att du inte har varit där. Om din telefon har kopplat upp sig mot en operatör i grannlandet kan du, via telefonens inställningar, manuellt söka fram tillgängliga operatörer och välja en operatör i det land du befinner dig.

Kom ihåg att upprepat landsbyte bara genererar ett välkomst-sms vid första tillfället du besöker landet (efter 7 dagar genereras ett nytt välkomst-sms igen).