Förbättras uppkopplingstiden för ett samtal?

Ja, samtalen kommer att kopplas upp snabbare.