Starta om din router

Börja med att starta om din router, det brukar lösa många problem. Om du är ansluten via ett stadsnät kan du även behöva starta om din medieomvandlare.

Dra ut strömkabeln och vänta i minst en minut. Koppla sedan in kabeln och starta om din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet.