Ordlista

Här hittar du förklaringar till vanliga uttryck och förkortningar som rör dina tjänster.
 • Abuse

  Abuse står för olika typer av missbruk av nättjänster.

 • ADSL

  ADSL står för Asymmetric Digital Subscriber Line. Precis som med övriga DSL-tekniker innebär det att din telefonledning används för att leverera internet till kontoret. Asymmetrisk betyder att det är högre hastighet för nedladdning än för uppladdning.

 • Brandvägg

  Brandvägg används för att beskriva en enhet som på ett säkert sätt skiljer ett internt lokalt nät från internet. Syftet är att förhindra dataintrång från internetanvändare eller användare på något annat nät som man inte litar på.

 • Bredband

  Bredband är det vardagliga uttrycket för en snabb fast uppkoppling till internet och innebär digital överföring av information som filer, bilder, video och telefoni. Fast uppkoppling till internet innebär, till skillnad från uppringd access, att du alltid ansluten till internet och kan använda telefonen samtidigt.

 • DSL

  DSL står för Digital Subscriber Line och är en teknik för att leverera internetanslutning till bostäder och kontor via den vanliga telefonledningen av koppar (kopparnätet). En DSL-linje kan bära både data och röstsignaler och dessutom är datadelen av linjen ständigt uppkopplad. Det innebär att du alltid är ansluten till internet och kan ringa samtidigt

 • Dynamisk IP-adress

  Optimalt vore det om varje dator som kopplas upp mot internet hade sin egen fasta IP-adress, men då internet började byggas upp förutsåg inte arkitekterna behovet av så många IP-adresser som dagens situation kräver. Följaktligen finns det inte tillräckligt många IP-adresser för att räcka för all utrustning som ska kopplas mot internet. För att kringgå problemet kan man tillfälligt tilldela en IP-adress från en pool av adresser och det är dessa IP-adresser som kallas för dynamiska. När användaren loggar ut från internet går den adressen tillbaka till poolen och blir tillgänglig för kommande användare.

 • Fast IP-adress

  En fast IP-adress är numret som tilldelas en dator eller annan utrustning som ska komma åt internet. Numret fås av en Internet Service Provider och är datorns permanenta adress på internet till skillnad från dynamiska IP-adresser som ändras varje gång datorn ansluter till internet. Datorer använder sedan IP-adresser för att lokalisera och prata med varandra på internet.

 • LAN

  LAN står för Local Area Network och benämns ofta på svenska som ett lokalt nät. Det är ett datornät med hög överföringshastighet (hög bandbredd) och begränsad räckvidd. Ett LAN är ofta begränsat till exempelvis ett våningsplan, en fastighet eller en ort.

 • Mbit/s alt. Mbps

  Mbit/s och Mbps står för Megabit Per Sekund (Mega betyder miljon) och är ett vanligt mått på överföringskapaciteten i en datalänk.

 • Nedladdning

  Nedladdning är en direkt översättning från engelskans download. Ordet används i stället för det mer språkligt korrekta filöverföring. Med ordet nedladdning avses filöverföring från en server på internet till en lokal dator.

 • Nedströms

  Generellt inom telekommunikation benämns kommunikation från en server till en användare som nedströms och kommunikation från en användare till en server kallas uppströms. För DSL-tekniker är hastigheterna uppströms och nedströms inte samma. Nedströms hastigheten är högre eftersom den typen av information som ska till användaren (bilder och ljud till exempel) behöver högre kapacitet. Informationen som användaren skickar, det vill säga trafiken uppströms, består vanligtvis av text och då kan kapaciteten vara lägre.

 • Router

  En router är en funktion för att styra och vidarebefordra datapaket på internet. Routern är kopplad till minst två nätverk och bestämmer vilken väg informationen ska skickas beroende på vilken information routern har om statusen i nätverken.

 • Switch

  SLA betyder Supportavtal (Service Level Agreement) och reglerar avtalad servicenivå, till exempel för garanterad upptid när tjänsten fungerar.

 • Uppladdning

  Uppladdning används för att benämna filöverföring från en lokal dator till en server på internet och är en direktöversättning från engelskans upload.

 • Uppströms

  Generellt inom telekommunikation benämns kommunikation från en server till en användare som nedströms. Kommunikation från en användare till en server kallas på motsvarande sätt uppströms. För DSL-tekniker är hastigheterna uppströms och nedströms inte samma. Nedströmshastigheten är högre eftersom den typen av information som ska till användaren (bilder och ljud till exempel) behöver högre kapacitet. Informationen som användaren skickar, det vill säga trafiken uppströms, består vanligtvis av text och då kan kapaciteten vara lägre.

 • VDSL

  VDSL står för Very high speed Digital Subscriber Line. Precis som med övriga DSL-tekniker innebär det att telefonledningen används för att leverera internet till bostaden eller kontoret. VDSL erbjuder datahastigheter upp till 60 Mbit/s och ska klara fördröjningar och andra störningar så att telefoni, internet, video och liknande tjänster blir möjliga över samma länk. VDSL kräver att abonnenterna befinner sig mycket närmare telestationerna än med ADSL. VDSL tekniken finns både asymmetrisk, liksom ADSL, så att hastigheten "uppströms" är lägre än hastigheten "nedströms" och symmetrisk (samma hastighet åt båda hållen).