Välja operatör/nät manuellt

Vanligtvis behöver du inte tänka på att välja nät eller operatör eftersom det är förvalt i din mobil. Men om du är utomlands nära gränsen till ett annat land, finns det en risk att mobilen ansluter till grannlandets nät. För att förhindra det kan du välja nät manuellt i din mobil.

Så här gör du:

 • Gå till "Inställningar" och välj "Operatör"

  Gå till "Inställningar" och välj "Operatör"
 • Stäng av "Auto"

  Stäng av "Auto"

  Mobilen söker efter och visar tillgängliga operatörer.

 • Välj operatör

  Välj operatör