Så gör du för att blocka nummer i Samsung

Om du vill att ett visst nummer inte ska kunna ringa dig kan du blockera det.

Skulle det nummer du blockat ringa dig kommer uppringaren direkt till röstbrevlådan. Du kan inte blockera telefonnummer som visas som "Privat", "Okänt" eller "Inget uppringnings-ID".

Blockera nummer som finns inlagt

  1. Klicka på telefonsymbolen.
  2. Välj det nummer/kontakt som ska blockeras och klicka på i-symbolen intill.
  3. Klicka på prickarna uppe i högra hörnet och välj "Blockera".

Blockera nummer som inte finns inlagt:

  1. Klicka på telefonsymbolen.
  2. Klicka på prickarna uppe i högra hörnet och välj "Inställningar".
  3. Välj "Blockera nummer" och skriv in numret du vill blockera och spara.

Häva blockering

  1. Klicka på telefonsymbolen.
  2. Klicka på prickarna uppe i högra hörnet och välj "Inställningar".
  3. Under "Samtalsblockering" hittar du blockerade nummer och kan även avblockera.