Flygplansläge i Sony

När du flyger ska du stänga av din mobil eller aktivera flygplansläget, för att inte störa flygplanets elektronik. Om flygbolaget tillåter det kan du använda wifi och bluetooth samtidigt som flygplansläge är aktiverat. Då aktiverar du först flygplansläge och slår sedan på wifi och bluetooth.

  • Gå till "Inställningar" och välj "Nätverk och internet"

    Gå till "Inställningar" och välj "Nätverk och internet"
  • Aktivera "Flygplansläge"

    Aktivera "Flygplansläge"