Nummervisning

Om menyvalet Nummervisning syns i appens startvy så kan du ställa in vilket nummer som ska visas för mottagaren när de ringer. I filmen visar vi hur du själv kan ändra om du vill att ett annat nummer ska visas.